@gunplengpanich : "คุณพลอย" กุลสตรีที่ถูกเลี้ยงดูมาให้อยู่ในกรอบของจารีตอันงดงาม แต่ลึกๆแล้วมีความปรารถนาในการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไป หญิงสาวผู้อ่อนหวานแต่มีหัวสมัยใหม่ เธอจึงเลื่อมใสคุณโชติที่มีอุดมการณ์เดียวกัน แต่อีกใจก็รักกล้าที่คอยซื่อสัตย์ต่อเธอเสมอมา #ชาติพยัคฆ์ #chartpayak #metta_and_mahaniyom @metta_and_mahaniyom
โพสต์เมื่อ 14 มี.ค. 2559 | 18:15 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @gunplengpanich
สิทธิโชค เปล่งพานิช
กัน เปล่งพานิช Housekeeping at Metta & Mahaniyom Me, my friends & all the nonsense

มี 206 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ กัน สิทธิโชค

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.