@kongmushroom : "คันนา" ต้นไม้จากนาไทยเดินทางไกลสู่โรงงาน Double A ณ เมือง Alizay ประเทศฝรั่งเศส โรงงานที่มีคนไทยเป็นเจ้าของและที่นี่ผลิตกระดาษปีละกว่า 350,000 ตันเพื่อกระจายไป doeble A ไปทั่วยุโรป อีกหนึ่งความสำเร็จและภาคภูมิใจของคนไทยครับ
โพสต์เมื่อ 4 พ.ย. 2558 | 13:31 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @kongmushroom
อรรฆรัตน์ นิติพน
TV Executive Producer and founder of Mushroom Television, TV host for business and luxury travel program...Thailand

มี 40 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ก้อง อรรฆรัตน์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.