@parnthanaporn : : มาร่วมกิจกรรมแห่งการปฏิบัติภาวนา ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดปทุมวนาราม กันครับ ... เสาร์ที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘ "กิจกรรมเนสัชชิกธรรมบูชา" การปฏิบัติเร่งความเพียรภาวนา ยืน เดิน นั่ง โดยไม่ถือนอนตลอดราตรี ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี แห่งการอัญเชิญพระเสริม มาประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธาน ณ พระวิหารหลวง วัดปทุมวนาราม เริ่มกิจกรรมเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ... อาทิตย์ที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๘ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ) "กิจกรรมคืนเพ็ญประโยชน์" เจริญสติ ปิดวาจา ปิดโทรศัพท์ บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดเขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม ถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เริ่มกิจกรรมเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ... วันคืนล่วงไป เธอทำอะไรอยู่... ... แล้วเจอกันครับ ณ วัดปทุมวนาราม
โพสต์เมื่อ 26 ก.ย. 2558 | 16:17 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @parnthanaporn
ธนพร แวกประยูร

มี 530 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ปาน

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.