@aorsasina : เมื่อวานมีโอกาสได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพลและปัจจัยเพื่องานพระพุทธศาสนา แด่พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) พระอาจารย์สุธัมโม พระผู้ทุ่มเทศึกษา ฝึกฝนตนเอง และทำงานสืบค้นหลักฐานวิชชาธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ โดยอาศัยหลักฐานจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ค้นพบ ไม่ว่าจะเป็น ศิลาจารึก เปลือกไม้ ใบลาน พับสา หรือโอวาทของพระมหาเถรานุเถระในยุคก่อนๆ ที่ได้บันทึกเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ท่านมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัยรวมเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมกาย ...เพราะความไม่รู้ คืออวิชชา เป็นอันตรายต่อชีวิต ทำให้เราดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดได้ การได้ศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จึงเป็นหนทางแห่งความสุขความดีงามทั้งปวง กราบนมัสการด้วยความเคารพ และนำบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะคะ 🏻🏻🏻
โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2558 | 12:26 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @aorsasina
ศศินา วิมุตตานนท์
Sasina Wimuttanon ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีชีวิตวนเวียนอยู่กับ...ทำงาน ครอบครัว กีฬา ท่องเที่ยว กิน ช้อปปิ้ง ฟังเพลง ร้องเพลง ทำบุญ เพ้อ นอยด์ เยอะสิ่ง

มี 112 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ อ้อ ศศินา

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.