@fangfangg : You'll always have me. @fayefayeye เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสูญเสียที่เจ็บปวดสำหรับทุกคน หลากหลายความคิดเห็น หลากหลายมุมมอง ฟางไม่สามารถจะห้ามหรือเปลี่ยนความคิดของใคร แต่ฟางอยากจะขอให้ช่วยคิดทบทวนกันอีกสักนิดก่อนที่จะพูดหรือพิมพ์อะไรออกไป เพราะสิ่งที่คุณพูดหรือเขียนโดยใช้อารมณ์ ไม่นานคุณก็คงลืม แต่สำหรับคนบางคนมันจะติดอยู่ในใจของเขาไปตลอดชีวิต... ขอร้องอย่าวิจารณ์พาดพิงถึงคนที่จากไป และอย่าซ้ำเติมคนที่ยังอยู่เลยนะคะ แค่สูญเสียคนที่รักก็ยากมากพอแล้วสำหรับพวกเขา #RIPSingha #staystrongfaye #Bestrongfayefayeye
โพสต์เมื่อ 1 ส.ค 2558 | 15:08 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @fangfangg
ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์
Business contact fangfangg.dn@gmail.com Twitter : fangffk_kz Facebook : Fayefangkaew Check out my new music video

มี 29,860 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ฟาง FFK

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.