@unpuwanart : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกฎกระทรวง ลงวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้ปรับค่าโดยสารของรถแท็กซี่เริ่มต้นที่ 50 บาท กิโลเมตรต่อไปไม่เกิน 12 บาท กรณีรถติดเคลื่อนที่ไม่ได้คิดอัตรานาทีละ 3 บาท ส่วนค่าบริการอื่น เช่น การเรียกผ่านศูนย์บริการสื่อสาร ไม่เกิน 50 บาท กรณีจ้างจากท่าอากาศยานหรือจุดจอดรอผู้โดยสารเป็นการเฉพาะ มีค่าบริการไม่เกิน 100 บาท โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังประกาศในราชกิจานุเบกษา ทั้งนี้เชื่อว่าเมื่อปรับค่าโดยสารเริ่มต้นเพิ่มขึ้น จะทำให้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารน้อยลง นอกจากนี้ รถแท็กซี่จะต้องไม่ติดตั้งระบบป้องกันการเปิดประตูรถจากภายในและกระจกทุกด้านต้องเป็นกระจกโปร่งใส มองเห็นสภาพภายในรถและสภาพการจราจรภายนอกรถได้อย่างชัดเจน รวมทั้งห้ามนำวัสดุอื่นมาติดหรือบังส่วนใดส่วนหนึ่งของกระจก ยกเว้นเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฏหมายกำหนด ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีอายุใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก เมื่อครบอายุใช้งานจะต้องส่งแผ่นป้ายทะเบียนรถคืนแก่นายทะเบียนและนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดง เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานการระงับทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบอายุการใช้งาน #แท็กซี่ #GMMnews #GMM25 IG : @gmmnewsofficial
โพสต์เมื่อ 31 ก.ค. 2558 | 11:45 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @unpuwanart
ภูวนาท คุนผลิน
DJ@Greenwave GMM25 NewsDirector สวยสุดสยามCH5 ClubFridayShowGMM25 @Chaophrayacruise Line:unpuwanart

มี 804 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ดีเจอั๋น

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.