Instagram ดารา @jirayu_jj
จิรายุ ตั้งศรีสุข

Jirayu Tangsrisuk James :) Twitter : Jirayu_jj


HBD TO U MOMMM Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Add a caption Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ถ่ายกับพี่บ่อยละถ่ายกับน้องบ้างง @great_rider10 @good_kpn Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ฟังเด็กร้องเพลงคืนนี้ก่อนนอน Instagram ดารา @jirayu_jj 0

(แอบ) หายไปหลายวัน @toeyjarinporn @timelinemovie Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ชอบสีชมจริงนะ กระเป๋าหนะ @homer_collection @tu_piyawadee Instagram ดารา @jirayu_jj 0

อยากได้ยินเสียงหัวเราะของทุกคน :)) Instagram ดารา @jirayu_jj 0

เห็นมั้ยผมได้อะไร !!!! 555555 ลายเซ็นด้วย ขอบคุณครับ Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Larm Prom Thep ,, Phuket. Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Amazing Thailand ,, Larm Prom Thep. It was great to be here. I can't wait to be here again. Instagram ดารา @jirayu_jj 0

แว๊บมาแอบถ่ายรูปที่ แหลมพรหมเทพ เดี๋ยวเอามาฝาก Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ผืนน้ำฟ้า Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Will u follow me ? ,, ( ยังจะลง 55 ) Instagram ดารา @jirayu_jj 0

สุดท้ายละเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อน Instagram ดารา @jirayu_jj 0

I love da beach life !!!!!! Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ลิงเกาะเรือ Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ก็กะไม่ให้สีเสื้อน้อยกว่าทะเลนะ 555 Instagram ดารา @jirayu_jj 0

The Sun is kissing the sea Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Halooo Phuket ,, พ่อบอกเมาเรือมากก 5555 Instagram ดารา @jirayu_jj 0

เมืองใหญ่ .. Instagram ดารา @jirayu_jj 0

back21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.