Instagram ดารา @jirayu_jj
จิรายุ ตั้งศรีสุข

Jirayu Tangsrisuk James :) Twitter : Jirayu_jj 🏻🏼🏽🏾🏿[ เพลงแต่งงานกันนะ ]สีน้ำ Instagram ดารา @jirayu_jj 0

กลิ่นอายความเย็น ,, I can smell winter breeze Instagram ดารา @jirayu_jj 0

คิดถึงทุกคนแล้วน้าา DAY 19 Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Autumn Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Happy dinner with Daddy @charnchalard Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Hi Seoul Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ออกเดินทาง bye bye BKK Instagram ดารา @jirayu_jj 0

สดชื่นเนอะ #jamesjigallery Instagram ดารา @jirayu_jj 0

เจอกันทั้งวัน Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Look in my eyes Instagram ดารา @jirayu_jj 0

จ๊ะเอ๋ ,, Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Instagram ดารา @jirayu_jj 0

META , MODEL SHOOTING TODAY , Instagram ดารา @jirayu_jj 0

MY HEADSHOT Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Today's TOP (Outfit) Instagram ดารา @jirayu_jj 0

My name is "JAMES" Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ที่ที่เรารัก Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ได้เจอแม่ @nuneworanuch Instagram ดารา @jirayu_jj 0

Outfit today ,, hahaha ,, แม่ต่ายบอกว่าใส่ไปเถอะลูก ,, ออกจากบ้านมาเป็นไง ,, อายสิ ,, ขนาดอายนะ 555 Instagram ดารา @jirayu_jj 0

ยิ้ม Instagram ดารา @jirayu_jj 0

back21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.