Instagram ดารา @jirayu_jj
จิรายุ ตั้งศรีสุข

Jirayu Tangsrisuk James :) Twitter : Jirayu_jj


"ภาษาสากลที่อยากให้โลกได้เข้าใจ" ถ้าอยากรู้ว่าพูดอะไร....Check facebook.com/wwfthailand #wwftranslate #wwfthailand" Instagram ดารา @jirayu_jj 7,936

กินลอดช่อง. เจอหัวใจด้วยย Instagram ดารา @jirayu_jj 4,320

ขอบคุณและรักทุกคนเสมอ. ครัช. Instagram ดารา @jirayu_jj 3,604

Good morning Instagram ดารา @jirayu_jj 2,147

ลูกชายคนใหม่ Instagram ดารา @jirayu_jj 1,483

Instagram ดารา @jirayu_jj 15,423

เงยหน้ารับแสงเฉยๆ Instagram ดารา @jirayu_jj 27,943

พึ่งเคยจับครั้งแรก น่าเอาน้ำแดงกับนมข้น มาราดมาก Instagram ดารา @jirayu_jj 19,037

หนาวเนอะ Instagram ดารา @jirayu_jj 19,225

พลาดตรงเสื้อบาง นิดนึง Instagram ดารา @jirayu_jj 18,498

Instagram ดารา @jirayu_jj 15,244

เย็นถึงกระดูก Instagram ดารา @jirayu_jj 21,129

ลุยย !! Instagram ดารา @jirayu_jj 11,834

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า จิรายุ ตั้งศรีสุข รักพ่อครับ Instagram ดารา @jirayu_jj 13,036

มายิ้มให้กันจะดีมั้ย ที่ที่มีแต่ใจทักทายกัน Instagram ดารา @jirayu_jj 21,489

เห็นเหงาฉันไหม Instagram ดารา @jirayu_jj 12,949

ทรงพระเจริญ Instagram ดารา @jirayu_jj 2,665

วันที่ทุกข์ใจ จะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น วันที่สำคัญคือว่าที่ฉันเข้าใจ ,,, อีกไม่นานสายลมก็พัดผ่าน Instagram ดารา @jirayu_jj 9,928

Instagram ดารา @jirayu_jj 3,349

น้องมารตี Instagram ดารา @jirayu_jj 2,444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.