Instagram ดารา @apirak_dp
อภิรักษ์ โกษะโยธิน

MP, Democrat, Governor of Bangkok #14, CEO TA Orange, GMM Grammy, Pepsicoคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ @abhisit_vejjajiva เยี่ยมชมห้องเรียนต้นแบบ โครงการทรูปลูกปัญญา ร.ร.อนุบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี Instagram ดารา @apirak_dp 148

เยี่ยมชมห้องเรียน โรงเรียนต้นแบบ โครงการทรูปลูกปัญญา ณ ร.ร.อนุบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี Instagram ดารา @apirak_dp 49

ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "บ้านนี้มีลูก" ของคุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ หนังสือน่าอ่านสำหรับพ่อ-แม่ยุคใหม่ @baccbangkok Instagram ดารา @apirak_dp 126

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ @abhisit_vejjajiva ร่วมกล่าวเปิดตัวหนังสือ "บ้านนี้มีลูก" ของคุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ @baccbangkok Instagram ดารา @apirak_dp 159

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ ชั้น ๙ @baccbangkok Instagram ดารา @apirak_dp 111

เติมพลังกองเชียร์ สาว สาว สาว @vfoodsth #อร่อยโพดโพด Instagram ดารา @apirak_dp 152

ร่วมส่งแรงใจเชียร์ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้ง ๗๐ @vfoodsth #อร่อยโพดโพด Instagram ดารา @apirak_dp 131

น้องๆกองเชียร์ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗๐ #อร่อยโพดโพด @vfoodsth Instagram ดารา @apirak_dp 171

กองเชียร์จุฬาฯ รุ่นใหญ่ #อร่อยโพดโพด @vfoodsth Instagram ดารา @apirak_dp 132

กองเชียร์ธรรมศาสตร์ อร่อยโพดโพด @vfoodsth Instagram ดารา @apirak_dp 97

กองเชียร์จุฬาฯ อร่อยโพดโพด @vfoodsth Instagram ดารา @apirak_dp 97

บรรยากาศก่อนงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ณ สนามศุภชลาศัย วันนี้ Instagram ดารา @apirak_dp 94

New Green SkyWalk @BTS SkyTrain in Bangkok Instagram ดารา @apirak_dp 48

เพื่อนเกษตร มช.รุ่น ๑๖ งานเกษตรคืนรัง ณ ไร่แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 57

ซุ้มผักโครงการหลวง งานเกษตรคืนรัง ไร่แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ @vfoodsth Instagram ดารา @apirak_dp 123

ร่วมงานเกษตรคืนรัง ๕๐ ปี มช. ไร่แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 125

"100% Made in Aggie CMU" งานเกษตรคืนรัง ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ไร่แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 121

นิทรรศการ ๕ ทศวรรษ วิวัฒน์ มช. เนื่องในโอกาส ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 71

น้องนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. งาน "วิถีวิจัย : ๕ ทศวรรษ มช.รวมพลังเพื่อแผ่นดิน" Instagram ดารา @apirak_dp 69

ร่วมงานคืนสู่เหย้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.ช. ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 114

back3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.