Instagram ดารา @apirak_dp
อภิรักษ์ โกษะโยธิน

MP, Democrat, Governor of Bangkok #14, CEO TA Orange, GMM Grammy, Pepsico


2014 Best Moments On Instagram #memoicono Instagram ดารา @apirak_dp 36

แปลงทดลองเกษตร ไร่แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 129

เมนูวันหยุด ร้านบ้านสวนกาแฟ Instagram ดารา @apirak_dp 79

ไอศครีมเสาวรส โครงการหลวง #RoyalProjectIceCream #PassionFruit Instagram ดารา @apirak_dp 91

สลัดผักผลไม้ ร้านครัวโครงการหลวง #RoyalProjectKitchen Instagram ดารา @apirak_dp 124

สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน งานโครงการหลวง ๒๕๕๗ Instagram ดารา @apirak_dp 117

งานนิทรรศการโครงการหลวง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 87

กาแฟอาราบิก้า โครงการหลวง ม.เชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 84

"ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก" พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" #โครงการหลวง Instagram ดารา @apirak_dp 21

"ขาดทุนของเรา คือกำไรของเรา" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดตั้งโครงการหลวง เน้นช่วยเหลือเกษตรกร โดยไม่หวังผลกำไร #ทรงพระเจริญ Instagram ดารา @apirak_dp 62

กาแฟดอยคำ โครงการหลวง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 63

ซุ้มขายส้ม ชาวบ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 81

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 75

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 59

ตลาดใหม่ปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว #ASEAN2015 Instagram ดารา @apirak_dp 130

ปลาแม่น้ำโขง ตลาดสดปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว Instagram ดารา @apirak_dp 134

เป็นกำลังใจให้พ่อน้องผู้ป่วย จาก จ.ระนอง และจ.ประจวบคีรีขันธ์ #RMHC Instagram ดารา @apirak_dp 134

ร่วมบริจาคข้าวโพดพร้อมทาน วีคอร์น @vfoodsth สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ #RMHC Instagram ดารา @apirak_dp 109

ร่วมทำบุญ สวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ Instagram ดารา @apirak_dp 150

ลูกพลับสด โครงการหลวง ดอยอ่างขาง ถุงละ 100 บาท ตลาดวโรรส จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @apirak_dp 121

back3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.